نویسنده : آمی تیس ; ساعت ۱:۳۸ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۳۸۸/٥/٢٧

هرجا که هستی در اعماق جستجو کن

سرچشمه در زیر است!

بگذار تاریک اندیشان با هیاهو فریاد براورند که:

همیشه در اعماق جهنم است.

(فردریش نیچه، حکمت شادان) 

نویسنده : آمی تیس ; ساعت ۱۱:٥٦ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱۳۸۸/٥/٢٠

نظاره می کنم و مرگ پوستین سردش را

به روی خلوت احساس من

می اندازد

و چشم های زمین

خیره بر طلوع درد

به سایه مردی خموش و افتاده

به روی جاده ی سرد

نظاره می کنم و مرگ...

و هو هوی باد که تلخ می خندد

بر این شب محزون

بر نگاه دخترکی که ساده و معصوم

به لای لای گلوله

آرمید در تف خون

سکوت ! سکوت!!!

هنوز می شنوند آسمان و زمین

صدای محکم من را

بلی شهدنا...نا

نه به گوش جان من اینک دگر امیدی نیست

نه آسمان دگر امیدی نیست

ستاره ها برچین

وبعد ازین

تو چشم های خود ز من

برگیر

زمین به وسعت احساس من زخود بشکاف

که بر فراز تو من ایستاده ام

تنها ، نظاره میکنم و مرگ

پوستین سردش را...


نویسنده : آمی تیس ; ساعت ۱:٥٥ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۳۸۸/٥/۱٥

من خسته تر از روزهای پیش می رانم

این استخوانی قایق بشکسته ی غمگین

در آبهای سرد دنیایی

پیچیده در جانم صدایی

گرم می خواند

پشت نگاه تو

پنهان شده ساحل به زیبایی

دل کنده تر از روزهای پیش میرانم

سمت نگاه تو به آرامی...

  

نویسنده : آمی تیس ; ساعت ٤:۱٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۳۸۸/٥/٧

ای مزدا اهوره !

با منش نیک به تو روی می آورم.

پاداش هر دو جهان استومند و مینوی را که از "اشه" (است)و دین آگاهان را گشایش و

رامش می بخشد ،به من ارزانی دار.

(یسنه هات 28)