دیگه ازرنگ و رو رفته          حریر قلب شکستم

عمریه چشم انتظارت        رو به آسمون نشستم

تموم ابرای دنیا                 اقتداکردن به چشمام

صدای قلبمو گوش کن:       بی تو من تنهای تنهام

این زمین باهرچی داره       آسمون،بارون،ستاره

تونباشی هیچ کدومش       واسه من معنی نداره

بریده حالا امونم                شده این ورد زبونم

خداجون بیادکه دیگه          خسته از دست زمونم

من نه تنها همه خستن      همه ی دلاشکستن

چراپس برنمی گردی          راه آسمونو بستن؟

به جون هرچی فرشته        هرکی که پاک سرشته

این کویر پرزوحشت            توبیای عین بهشته

     توی این شبای پاییزکه یخی شده دلامون

    طلوع تو ای سپیده این شده تنها دعامون

      نذر پاکی قدمهات همه ی داروندارم

      تاروزیکه تو بیایی من مثه ابربهارم

 

 

 

8 سال پیش